Ambjörnarps byalag har varit en aktiv förening sedan 80-talet och arbetar ständigt för att förbättra livet kring och i Ambjörnarp. 

Se gärna vår facebook-sida för att se vad vi sysslar med just nu. 
Ambjörnarps Byalag – Klicka här!

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har funderingar eller förslag som rör livet i och kring Ambjörnarp!

Vi sitter i Byalagets styrelse:

     Jesper Andersson (ordförande), 0793 47 67 97

     Arvid Bengtsson (vice ordförande), 0703 37 20 70

     Amanda Andersson (kassör), 0706 02 44 87

     Daniel Gadell, 0730 61 16 67

     Dennis Eriksson, 0768 20 34 75

     Stefan Menzel, 0703 15 52 92

     Per Fläde, 0706 98 88 76